Az iSTYLE Védelem Apple termékekre és az iSTYLE üzletekre szabott biztosítási csomagokat1 tartalmaz, melyek a termék gyártója és kereskedője által biztosított jótállási feltételeken és a jogszabályi előírásokon felül további szolgáltatásokat biztosítanak a vásárló részére2. Az iSTYLE Védelem csomagokkal biztosíthatod a készüléked hosszú távú hibamentes működését és értékmegőrzését a választott csomagtól függően műszaki meghibásodásra, esetleges balesetekre, rongálásokra, vagy akár rablásra is, a vásárlástól számított 2 vagy 3 éven keresztül.

Az iSTYLE Védelem csomagok

 • megvásárolhatók a készülék megrendelésével egy időben az iSTYLE webáruházban leadott rendeléseddel3
 • megvásárolhatók a magyarországi iSTYLE üzletekben a készülék vásárlással egy időben
 • megvásárolhatók a vásárlástól számított 60 napon belül:
  • Amennyiben a készüléket magyarországi iSTYLE üzletben vagy webáruházban vásároltad, és
  • miután az iSTYLE szervize bevizsgálta a készüléket, és annak eredményéről jegyzőkönyvet állított ki4
 • elérhetőek vállalkozások és magánszemélyek számára is, azonos feltételek mellett
 • elérhetőek Mac, iPad, iPod, iPhone, Apple Watch készülékekre és ezek gyári tartozékaira
 • egyösszegű díjfizetés után, a vásárlástól számított 2 vagy 3 évig érvényesek
 • a termékkel együtt átruházható, ajándékozható
 • az alábbi szolgáltatásokat nyújtják az alábbi sorrendben:
  • Telefonos asszisztencia szolgáltatás a kárbejelentéssel, kárrendezéssel, szervizbe szállítással kapcsolatban, valamint
  • javítás, vagy
  • csere, vagy
  • káridőponti érték kifizetése (totálkár)
 • a Biztosító kockázatviselése telepített eszközök esetében csak a biztosított vagyontárgy vásárlójának vagy a vásárlási számla birtokosának Magyarország területén lévő hivatalos telephelyein, lakcímén, vagy egyéb tartózkodási helyén, hordozható eszközök esetében pedig Magyarországon és az alábbiakban felsorolt külföldi országokban5 bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik. A károk rendezésére azonban minden esetben Magyarország területén kerül sor
Meghibásodásvédelem csomag

 • díjmentes javítás(ok) Az Apple egyéves (1) korlátozott jótállásával – (MAGYARORSZÁG) megegyező feltételek szerint, a gyártói jótállás után a készülék vásárlásától számított második és harmadik évre (választott csomagtól függően)
 • vagy a meghibásodott eszköz avultatott értékének kifizetése kártérítésként, gazdaságtalan javítás esetén a második és harmadik évben
 • kárbejelentéstől és a javítás elkészülésétől számított 1 munkanapon belüli ingyenes futárszolgálat a biztosított időszakban a szervizbe- és visszaszállításra
 • A biztosítási fedezet nem terjed ki:
  • azon beavatkozásokra, melyeket nem a garanciális javításra jogosult szervizek végeztek6
  • a biztosított vagyontárgy nem rendeltetésszerű (nem a kezelési és használati útmutató szerinti) használatára
  • esztétikai elemekre és károsodásokra, melyek nem befolyásolják a biztosított vagyontárgy használhatóságát
  • elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, vízkárok, földrengés) és bármilyen folyadék által okozott károsodásokra
  • lopás-, rabláskárokra-, illetve ezekre vonatkozó kísérletre
  • a termék elvesztésére, elhagyására
  • azon hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták
  • felmerült költségekre abban az esetben, amennyiben meghibásodás nem található, nem állapítható meg
  • közvetett veszteség bármilyen formájára, elmaradt haszonra
  • balesetből eredő meghibásodásra
Baleset- és rablásvédelem

 • Az Apple egyéves (1) korlátozott jótállása – (MAGYARORSZÁG)-ból kizárt meghibásodási és baleseti események esetén 2 vagy 3 év időtartamra
 • A biztosítási fedezet kiterjed:
  • Előre nem látható okokból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen történt minden olyan külső hatásra bekövetkezett fizikai károsodásra, amely miatt az nem képes rendeltetésszerű használatra, valamint
  • betöréses lopás, rablás, illetőleg hordozható berendezések esetén gépkocsi feltöréses lopás folyamán történt kárra, mely esemény a rendeltetésszerű használat érdekében az Apple eszköz javítását, helyreállítását vagy pótlását teszi szükségessé
  • Hanyagság, szakszerűtlen vagy nem megfelelő kezelés, működtetési vagy harmadik fél szándékos rongálása okozta hibákra
  • Tüzek (lánggal vagy láng nélkül), minden fajta robbanás, összeroppanás, közvetlen villámcsapás. személyzettel ellátott/személyzet nélküli légi jármű rázuhanása valamint az oltás, bontás, eltakarítás vagy az ezek során okozott károkra
  • Bármely folyadéktípus által okozott kárra
  • Vihar, szél, viharos ár-apály, jégverés, lavina, sziklaomlás által okozott kárra
  • Összeépítési hiba, anyaghibák, gyártási eltérések, túlfeszültség, indukció, közvetett villámlás hatásaira
 • A biztosítási fedezet nem terjed ki:
  • a gyártói jótállási feltételekben fedezett meghibásodásokra
  • vagyonvédelmi előírások be nem tartásakor keletkezett károkra7
  • fizikai károsodás nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában előállt károkra
  • működést vagy használatot nem befolyásoló, esztétikai hibákra és sérülésekre
  • szándékos károkozásra
  • zavargás, sztrájk, nukleáris katasztrófa okozta következményekre
  • szoftverproblémákra
  • az erőszak alkalmazása nélkül eltulajdonított (lopás) vagyontárgyak káraira
  • olyan készülékekben keletkezett bármilyen kárra, amelyeken már végzett beavatkozást bármely nem a garanciális javításra jogosult, illetve a Biztosító szolgáltatója által jóvá nem hagyott szerviz
 • Önrész levonása mellet javítás vagy (gazdaságtalan javítás esetén) a meghibásodott eszköz avultatott értéknek kifizetése kártérítésként
 • kárbejelentéstől- és a javítás, valamint a pénzügyi elszámolástól számított 1 munkanapon belüli ingyenes futárszolgálat a biztosított időszakban a szervizbe- és visszaszállításra
Teljes körű védelem csomag

 • Díjmentes javítás(ok) Az Apple egyéves (1) korlátozott jótállásával – (MAGYARORSZÁG) megegyező feltételek szerint, valamint meghibásodási és baleseti események esetén a készülék vásárlásától számított 2 vagy 3 éves időtartamra
 • A biztosítási fedezet kiterjed:
  • Előre nem látható okokból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen történt minden olyan külső hatásra bekövetkezett fizikai károsodásra, amely miatt az nem képes rendeltetésszerű használatra, valamint
  • betöréses lopás, rablás, illetőleg hordozható berendezések esetén gépkocsi feltöréses lopás folyamán történt kárra, mely esemény a rendeltetésszerű használat érdekében az Apple eszköz javítását, helyreállítását vagy pótlását teszi szükségessé.
  • Hanyagság, szakszerűtlen vagy nem megfelelő kezelés, működtetési vagy harmadik fél szándékos rongálása okozta hibákra;
  • Tüzek (lánggal vagy láng nélkül), minden fajta robbanás, összeroppanás, közvetlen villámcsapás. személyzettel ellátott/személyzet nélküli légi jármű rázuhanása valamint az oltás, bontás, eltakarítás vagy az ezek során okozott károkra;
  • Bármely folyadéktípus által okozott kárra;
  • Vihar, szél, viharos ár-apály, jégverés, lavina, sziklaomlás által okozott kárra;
  • Összeépítési hiba, anyaghibák, gyártási eltérések, túlfeszültség, indukció, közvetett villámlás hatásaira.
 • A biztosítási fedezet nem terjed ki:
  • vagyonvédelmi előírások be nem tartásakor keletkezett károkra8
  • működést vagy használatot nem befolyásoló, esztétikai hibákra és sérülésekre.
  • szándékos károkozásra
  • zavargás, sztrájk, nukleáris katasztrófa
  • szoftverproblémák.
  • az erőszak alkalmazása nélkül eltulajdonított (lopás) vagyontárgyak kárai
  • olyan készülékekben keletkezett bármilyen kár, amelyeken már végzett beavatkozást bármely nem a garanciális javításra jogosult, illetve a Biztosító szolgáltatója által nem jóváhagyott szerviz.
 • Önrész levonása mellet javítás vagy (gazdaságtalan javítás esetén) a meghibásodott eszköz avultatott értéknek kifizetése kártérítésként
 • kárbejelentéstől- és a javítás valamint (önrészfizetéshez kötött káresemény esetén) a pénzügyi elszámolástól számított 1 munkanapon belüli ingyenes futárszolgálat a biztosított időszakban a szervizbe- és visszaszállításra
Szerződéskötéshez szükséges:

 • Társbiztosított neve és címe
 • Magánszemély esetén születési helye és ideje
 • Nem természetes személy esetén adószáma
 • Kapcsolatfelvételi adatok (email, telefonszám)
Kárrendezés
 • A beszélgetések rögzítésre kerülnek, a beszélgetés alapján jegyzőkönyv készül
 • A kárbejelentés során megadni kötelező:
  • a káresemény rövid leírását, időpontját és helyét,
  • a károsodott eszköz megnevezését, egyedi azonosítószámát (szériaszám),
  • a biztosított vagyontárgy tulajdonosának vagy képviselőjének nevét, címét, telefonszámát és email címét,
  • a biztosított vagyontárgy tulajdonosának bankszámlaszámát
 • Amennyiben a kárrendezés önrészfizetéshez kötött
  • Az ügyfél az önrészt banki átutalással vagy postai megbízással teljesíti a biztosító megbízottja részére
  • Az elkészült javítás az Önrész megfizetése után vehető át iSTYLE üzletben vagy kézbesíthető futárszolgálattal
 • Javítási limit: A meghibásodott készülék gazdaságos javításához szükséges anyagok, alkatrészek és munkadíjak költsége nem haladhatja meg a készülék avultatott káridőponti értékét. Amennyiben a javítás költsége meghaladja az avultatott értéket, abban az esetben a készülék gazdasági totálkáros.
 • Totálkár esetén az ügyfél részére a Biztosító megbízottja banki átutalással fizeti ki az avultatott összeget, az esetleges önrész levonásával. A szerviz bevizsgálását követően 5 munkanapon belül.
Önrész számítása
Esemény iPad, iPhone, iPod, Apple Watch iMac, Mac mini, Mac Pro MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Meghibásodás 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Leejtés 10%,
de legalább 10 000 Ft
10 000 Ft 10%,
de legalább 10 000 Ft
Gépkocsi feltörés 10%,
de legalább 25 000 Ft
10 000 Ft 10%,
de legalább 25 000 Ft
Betöréses lopás 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft
Egyéb károk 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft

A kártérítési összeg meghatározása ÁFA visszaigénylésre jogosult vállalkozások esetén a nettó számlaérték alapján történik. Amennyiben az ÁFA visszaigénylésre jogosult Társbiztosított/Vevő a kártérítési összeg felvételét az iSTYLE Hungary Kft szervizére ruházza át, úgy a javítás számlájának ÁFA tartalmát és az önrészesedés összegét a Biztosító részére kell megtérítenie. Amennyiben futárszolgáltatás kerül igénybevételre, a Társbiztosított/Vevő ez utóbbiakat a futár felé készpénzben fizeti meg.

Avultatás számítása

A biztosított vagyontárgyakra a biztosítás kezdetének időpontjától értékcsökkenési leírás (avultatás) kerül alkalmazásra, melynek mértéke a vásárlási árra (biztosítási összeg) vetítve Mac számítógépek esetében havi 1,6%, iPad, iPhone, iPod, Apple Watch esetén havi 2,1%.

Mintakalkuláció:

Minta készülék és érték MacBook 500 000 Ft iPhone 250 000 Ft
1 hónapos avultatott érték 492 000 Ft
(1,6% avulás)
244 750 Ft
(2,1% avulás)
6 hónapos avultatott érték 452 000 Ft
(6x1,6% avulás)
218 500 Ft
(6x2,1% avulás)
12 hónapos avultatott érték 404 000 Ft
(12x1,6% avulás)
187 000 Ft
(12x2,1% avulás)

1A biztosítási szolgáltatást az Aegon Magyarországi Általános Biztosító Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) nyújtja. Az iSTYLE Hungary Kft. a biztosítási szerződés megkötése során az Aegon Magyarországi Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el.

2 Az Apple termékekre Az Apple egyéves (1) korlátozott jótállásával – (MAGYARORSZÁG) vonatkozik a gyártó részéről, valamint a PTK szerinti kötelező jótállás (vásárlástól számított 1 év) és fogyasztók számára szavatosság (vásárlástól számított 2 év) az értékesítő iSTYLE Hungary Kft részéről.

3 Bármely Apple Watch, iPad, iPhone, iPod, Mac termékoldalon és a kosárban is kiválaszthatod a termékhez tartozó biztosítási csomagot, melynek megrendelése esetén a termékkel és a számlával együtt érkező biztosítási adatközlőt szükséges megőrizned. A biztosítási fedezet ez esetben a termék átvételének időpontjában indul. Az iSTYLE Védelem csomagokra az iSTYLE webáruház ÁszF 6.6 pontja szerint nem érvényesíthető a távollévők közti kereskedelemben biztosított elállási jog.

4 A bevizsgálás díja bruttó 4 900 Ft / alkalom. A biztosítás megvásárlására kizárólag a bevizsgálást követő készülékátvételkor van lehetőség. Szerviztechnikusaink bevizsgálást követően döntik el hogy utólagosan megköthető-e a biztosítás újszerű állapotban lévő készülékre, amennyiben a kizárások közül egy feltétel sem teljesül.

5 Andorra, Ausztria, Észtország, Lettország, Litvánia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.

6 A jogosult szervizek listája megtalálható a https://locate.apple.com/hu/hu/ weboldalon.

7 A betöréses lopás károk térítésének feltétele, hogy a biztosított vagyontárgy(ak) olyan lezárt helyiségben legyen(ek) elhelyezve, mely helyiség mechanikai védelme kielégíti legalább a MABISZ ajánlásban foglalt minimális mechanikai védelem előírásait. Amennyiben a biztosított vagyontárgyak biztosítási összege eléri vagy meghaladja az 5.000.000 Ft-ot, abban az esetben a betöréses lopás károk térítésének további feltétele a MABISZ ajánlásban foglalt minimális elektronikai jelzőrendszerre vonatkozó előírások teljesülése. Hordozható berendezések gépjármű feltöréses lopás káraira vonatkozó vagyonvédelmi előírás: Ha a biztosított hordozható vagyontárgyat járműből tulajdonították el (gépjármű feltöréses lopás), a Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha: A járműnek kemény tetőzete volt; A járművet leállítása után megfelelően bezárták; A biztosított vagyontárgy kívülről nem látható módon volt a járműben elhelyezve, pl. a csomagtartóban; Rendőrségi feljelentés megtörtént és erről jegyzőkönyv készült, melyet a kárbejelentéshez csatolni szükséges

8 A betöréses lopás károk térítésének feltétele, hogy a biztosított vagyontárgy(ak) olyan lezárt helyiségben legyen(ek) elhelyezve, mely helyiség mechanikai védelme kielégíti legalább a MABISZ ajánlásban foglalt minimális mechanikai védelem előírásait. Amennyiben a biztosított vagyontárgyak biztosítási összege eléri vagy meghaladja az 5.000.000 Ft-ot, abban az esetben a betöréses lopás károk térítésének további feltétele a MABISZ ajánlásban foglalt minimális elektronikai jelzőrendszerre vonatkozó előírások teljesülése. Hordozható berendezések gépjármű feltöréses lopás káraira vonatkozó vagyonvédelmi előírás: Ha a biztosított hordozható vagyontárgyat járműből tulajdonították el (gépjármű feltöréses lopás), a Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha: A járműnek kemény tetőzete volt; A járművet leállítása után megfelelően bezárták; A biztosított vagyontárgy kívülről nem látható módon volt a járműben elhelyezve, pl. a csomagtartóban. Rendőrségi feljelentés megtörtént és erről jegyzőkönyv készült, melyet a kárbejelentéshez csatolni szükséges

9 Munkanapokon 17 óráig megtörtént megrendelés esetén a következő napon, ellenkező esetben másnap. A károsodott vagy hibás készülék csomagolásakor figyeljen arra, hogy sérülésmentes, lehetőleg minimum 3 rétegű kartondobozt használjon. Ha több terméket csomagol, azok ne érintkezzenek. A doboz mindig legyen teljesen feltöltve töltőanyaggal (pl. összegyűrt újságpapír). A minél nagyobb védelem érdekében javasoljuk ragasztószalagozza teljesen körbe a dobozokat. Kérjük, gondoskodjon adatainak mentéséről, amennyiben a hiba jellege lehetővé teszi, mert a javítás során azok elveszhetnek.