iSTYLE Védelem
Kárrendezés
 • az év minden napján, 0-24 órában hívható a
  +36 (1) 465-3747 telefonszámon
 • a káreseményt annak bekövetkezte után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 napon belül - munkaszüneti vagy pihenőnap közbeesésekor az azt követő munkanap folyamán - kell bejelenteni
 • a kárbejelentés során választható, hogy a készülékért 1 napon belül érkezzen futár, vagy személyesen kerül leadásra egy tetszőleges iSTYLE üzletben
 • A beszélgetések rögzítésre kerülnek, a beszélgetés alapján jegyzőkönyv készül
 • A kárbejelentés során megadni kötelező:
  • a káresemény rövid leírását, időpontját és helyét,
  • a károsodott eszköz megnevezését, egyedi azonosítószámát (szériaszám),
  • a biztosított vagyontárgy tulajdonosának vagy képviselőjének nevét, címét, telefonszámát és email címét,
  • a biztosított vagyontárgy tulajdonosának bankszámlaszámát
 • Amennyiben a kárrendezés önrészfizetéshez kötött
  • Az ügyfél az önrészt banki átutalással vagy postai megbízással teljesíti a biztosító megbízottja részére
  • Az elkészült javítás az Önrész megfizetése után vehető át iSTYLE üzletben vagy kézbesíthető futárszolgálattal
 • Javítási limit: A meghibásodott készülék gazdaságos javításához szükséges anyagok, alkatrészek és munkadíjak költsége nem haladhatja meg a készülék avultatott káridőponti értékét. Amennyiben a javítás költsége meghaladja az avultatott értéket, abban az esetben a készülék gazdasági totálkáros.
 • Totálkár esetén az ügyfél részére a Biztosító megbízottja banki átutalással fizeti ki az avultatott összeget, az esetleges önrész levonásával. A szerviz bevizsgálását követően 5 munkanapon belül.
Önrész számítása
Esemény iPad, iPhone, iPod, Apple Watch iMac, Mac mini, Mac Pro MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Meghibásodás 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Leejtés 10%,
de legalább 10 000 Ft
10 000 Ft 10%,
de legalább 10 000 Ft
Gépkocsi feltörés 10%,
de legalább 25 000 Ft
10 000 Ft 10%,
de legalább 25 000 Ft
Betöréses lopás 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft
Egyéb károk 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft

A kártérítési összeg meghatározása ÁFA visszaigénylésre jogosult vállalkozások esetén a nettó számlaérték alapján történik. Amennyiben az ÁFA visszaigénylésre jogosult Társbiztosított/Vevő a kártérítési összeg felvételét az iSTYLE Hungary Kft szervizére ruházza át, úgy a javítás számlájának ÁFA tartalmát és az önrészesedés összegét a Biztosító részére kell megtérítenie. Amennyiben futárszolgáltatás kerül igénybevételre, a Társbiztosított/Vevő ez utóbbiakat a futár felé készpénzben fizeti meg.

Avultatás számítása

A biztosított vagyontárgyakra a biztosítás kezdetének időpontjától értékcsökkenési leírás (avultatás) kerül alkalmazásra, melynek mértéke a vásárlási árra (biztosítási összeg) vetítve Mac számítógépek esetében havi 1,6%, iPad, iPhone, iPod, Apple Watch esetén havi 2,1%.

Mintakalkuláció:

Minta készülék és érték MacBook 500 000 Ft iPhone 250 000 Ft
1 hónapos avultatott érték 492 000 Ft
(1,6% avulás)
244 750 Ft
(2,1% avulás)
6 hónapos avultatott érték 452 000 Ft
(6x1,6% avulás)
218 500 Ft
(6x2,1% avulás)
12 hónapos avultatott érték 404 000 Ft
(12x1,6% avulás)
187 000 Ft
(12x2,1% avulás)

1A biztosítási szolgáltatást az Aegon Magyarországi Általános Biztosító Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) nyújtja. Az iSTYLE Hungary Kft. a biztosítási szerződés megkötése során az Aegon Magyarországi Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el.

2 Az Apple termékekre Az Apple egyéves (1) korlátozott jótállásával – (MAGYARORSZÁG) vonatkozik a gyártó részéről, valamint a PTK szerinti kötelező jótállás (vásárlástól számított 1 év) és fogyasztók számára szavatosság (vásárlástól számított 2 év) az értékesítő iSTYLE Hungary Kft részéről.

3 Bármely Apple Watch, iPad, iPhone, iPod, Mac termékoldalon és a kosárban is kiválaszthatod a termékhez tartozó biztosítási csomagot, melynek megrendelése esetén a termékkel és a számlával együtt érkező biztosítási adatközlőt szükséges megőrizned. A biztosítási fedezet ez esetben a termék átvételének időpontjában indul. Az iSTYLE Védelem csomagokra az iSTYLE webáruház ÁszF 6.6 pontja szerint nem érvényesíthető a távollévők közti kereskedelemben biztosított elállási jog.

4 A bevizsgálás díja bruttó 4 900 Ft / alkalom. A biztosítás megvásárlására kizárólag a bevizsgálást követő készülékátvételkor van lehetőség. Szerviztechnikusaink bevizsgálást követően döntik el hogy utólagosan megköthető-e a biztosítás újszerű állapotban lévő készülékre, amennyiben a kizárások közül egy feltétel sem teljesül.

5 Andorra, Ausztria, Észtország, Lettország, Litvánia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.

6 A jogosult szervizek listája megtalálható a https://locate.apple.com/hu/hu/ weboldalon.

7 A betöréses lopás károk térítésének feltétele, hogy a biztosított vagyontárgy(ak) olyan lezárt helyiségben legyen(ek) elhelyezve, mely helyiség mechanikai védelme kielégíti legalább a MABISZ ajánlásban foglalt minimális mechanikai védelem előírásait. Amennyiben a biztosított vagyontárgyak biztosítási összege eléri vagy meghaladja az 5.000.000 Ft-ot, abban az esetben a betöréses lopás károk térítésének további feltétele a MABISZ ajánlásban foglalt minimális elektronikai jelzőrendszerre vonatkozó előírások teljesülése. Hordozható berendezések gépjármű feltöréses lopás káraira vonatkozó vagyonvédelmi előírás: Ha a biztosított hordozható vagyontárgyat járműből tulajdonították el (gépjármű feltöréses lopás), a Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha: A járműnek kemény tetőzete volt; A járművet leállítása után megfelelően bezárták; A biztosított vagyontárgy kívülről nem látható módon volt a járműben elhelyezve, pl. a csomagtartóban; Rendőrségi feljelentés megtörtént és erről jegyzőkönyv készült, melyet a kárbejelentéshez csatolni szükséges

8 A betöréses lopás károk térítésének feltétele, hogy a biztosított vagyontárgy(ak) olyan lezárt helyiségben legyen(ek) elhelyezve, mely helyiség mechanikai védelme kielégíti legalább a MABISZ ajánlásban foglalt minimális mechanikai védelem előírásait. Amennyiben a biztosított vagyontárgyak biztosítási összege eléri vagy meghaladja az 5.000.000 Ft-ot, abban az esetben a betöréses lopás károk térítésének további feltétele a MABISZ ajánlásban foglalt minimális elektronikai jelzőrendszerre vonatkozó előírások teljesülése. Hordozható berendezések gépjármű feltöréses lopás káraira vonatkozó vagyonvédelmi előírás: Ha a biztosított hordozható vagyontárgyat járműből tulajdonították el (gépjármű feltöréses lopás), a Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha: A járműnek kemény tetőzete volt; A járművet leállítása után megfelelően bezárták; A biztosított vagyontárgy kívülről nem látható módon volt a járműben elhelyezve, pl. a csomagtartóban. Rendőrségi feljelentés megtörtént és erről jegyzőkönyv készült, melyet a kárbejelentéshez csatolni szükséges

9 Munkanapokon 17 óráig megtörtént megrendelés esetén a következő napon, ellenkező esetben másnap. A károsodott vagy hibás készülék csomagolásakor figyeljen arra, hogy sérülésmentes, lehetőleg minimum 3 rétegű kartondobozt használjon. Ha több terméket csomagol, azok ne érintkezzenek. A doboz mindig legyen teljesen feltöltve töltőanyaggal (pl. összegyűrt újságpapír). A minél nagyobb védelem érdekében javasoljuk ragasztószalagozza teljesen körbe a dobozokat. Kérjük, gondoskodjon adatainak mentéséről, amennyiben a hiba jellege lehetővé teszi, mert a javítás során azok elveszhetnek.